Privacyverklaring

Traumakits voor Oekraïne bestaat uit een een Nederlands/Oekraïens collectief van vrienden die begin maart besloten om een hulpactie op te zetten en zelf medicatie en humanitaire goederen te gaan leveren aan Oekraïne.

We hebben ons toegelegd op het leveren van tactische en medische hulpgoederen die op dit moment hard nodig zijn en mensenlevens kunnen redden. Hierbij valt te denken aan speciaal samengestelde EHBO kits, beschermende kledij, tourniquets, reanimatiemaskers en traumaverband.

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring willen we je graag informeren over welke (persoons)gegevens ‘Traumakits voor Oekraïne’ voor welke doeleinden verzamelen. (Versie: 10-04-2022)

(Deze privacy verklaring is gebaseerd, maar aangepast aan onze context, op versie 13-12-2019 van de Privacy Verklaring van de organisatie Bits of Freedom. Zij hebben deze beschikbaar gesteld onder een een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) Creative Commons licentie. Waarvoor dank!)

Gebruiksstatistieken website

Om gebruiksstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we de open source software WordPress plugin Koko Analytics (https://www.kokoanalytics.com/). De verzamelde data blijft binnen onze website en wordt niet met externe partijen gedeeld.

We verwerken deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik en functioneren van onze website te kunnen analyseren.

Koko Analytics configuratie:
– Data ouder dan 12 maanden wordt automatisch door de plugin verwijderd.
– We maken niet gebruik van cookies voor het meten van terugkerende bezoekers

Door de privacybeschermende opzet & configuratie van deze software, is de impact op je privacy beperkt en vragen we niet apart om je toestemming.

Cookies

Er worden geen cookies geplaatst bij niet-ingelogde bezoekers aan de website https://traumakitsvooroekraine.nl Er worden wel cookies gebruikt bij ingelogde gebruikers. Dit zijn technische cookies benodigd voor het functioneren van de beheerders functionaliteiten van deze website. Wij maken geen gebruik van third-party cookies of tracking cookies.

Ingesloten media

Op de website traumakitsvooroekraine.nl maken we gebruik maken van een donatiewidget van ons crowdfundingplatform whydonate.nl. Deze widget laadt externe code om zo op onze website inzicht te kunnen verschaffen in het verloop van onze donatie campagne. Hiervoor maakt whydonate.nl gebruik van externe partijen waarmee zij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van Whydonate.nl voor meer informatie hierover.

Donaties

Crowdfunding platform Whydonate.nl
Voor donaties maken we gebruik van het crowdfundingplatform “Why Donate”. Bij het doen van een donatie via dit platform worden je persoonsgegevens door hen verwerkt. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens verwijzen we daarom naar de Algemene voorwaarden en Privacyverklaring van Whydonate.nl

Zelf overmaken
Het is ook mogelijk om je donatie zelf direct over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door jouw bank en onze bank

Formulieren, websitebezoek, e-mails en relatiebeheer

Als je een (contact)formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen we de persoonsgegevens die je ons hiermee stuurt, verwerken en bewaren zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ontvangen e-mails kunnen we daarnaast ook bewaren voor zover dit voor een goede uitvoering van onze reguliere werkzaamheden noodzakelijk is.

Als je onze website(s) bezoekt dan moeten onze servers je IP-adres verwerken om je de opgevraagde pagina te kunnen tonen. We slaan in dat geval je IP-adres niet op in een logbestand.

Als je in het kader van onze activiteiten vrijwillig je contactgegevens aan ons verstrekt met de bedoeling dat we je via deze contactgegevens kunnen bereiken, bijvoorbeeld door het verstrekken van een visitekaartje of omdat je je als vrijwilliger inzet voor ‘Traumakits voor Oekraïne’, kunnen we deze gegevens bewaren voor zover dat in het kader van onze activiteiten, waaronder relatiebeheer, noodzakelijk is.

Verstrekking aan derden

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

  • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
  • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website uitleg over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website. Voorgaande versies van onze privacyverklaring archiveren we online.

Onze contactgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is ‘Traumakits voor Oekraïne’ de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Wij hebben ons best gedaan om een zo helder mogelijke privacy verklaring op te stellen op basis van de privacy verklaring van Bits of Freedom. Wij zijn echter geen juristen.

Mocht je vragen, op- en/of aanmerkingen hebben op deze privacy verklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Neem dan contact met ons op via e-mail op het adres roy@tanck.nl